ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 73ICN37
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดวาวูจองชา
ถ่ายรูปสุดชิคฮานีลปาร์ค
พระราชวังชางด็อกกุง
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี


ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5วัน3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN  (B/L/D) GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง  (B/L/-)                                                 GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน         (B/L/D) INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า
5 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)                                                                                                                   

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
05 - 09 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
06 - 10 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
07 - 11 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
08 - 12 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
13 - 17 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
14 - 18 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
15 - 19 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
18 - 22 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
19 - 23 Jun 2019 10,999 5,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
21 - 25 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
22 - 26 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
24 - 28 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
25 - 29 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
26 - 30 Jun 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
27 Jun - 01 Jul 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
28 Jun - 02 Jul 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
29 Jun - 03 Jul 2019 12,999 5,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
01 - 05 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
02 - 06 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
03 - 07 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
04 - 08 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
05 - 09 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
06 - 10 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
08 - 12 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
09 - 13 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
11 - 15 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
13 - 17 Jul 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
14 - 18 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
15 - 19 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
16 - 20 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
17 - 21 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
18 - 22 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
19 - 23 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
21 - 25 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
25 - 29 Jul 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
26 - 30 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
01 - 05 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
02 - 06 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
03 - 07 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
06 - 10 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
07 - 11 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
08 - 12 Aug 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
09 - 13 Aug 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Aug 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
11 - 15 Aug 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Aug 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
13 - 17 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
14 - 18 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
15 - 19 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
16 - 20 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
17 - 21 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
21 - 25 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
22 - 26 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
23 - 27 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
24 - 28 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
27 - 31 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
28 Aug - 01 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
29 Aug - 02 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
30 Aug - 03 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
31 Aug - 04 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
01 - 05 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
02 - 06 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
03 - 07 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
04 - 08 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
05 - 09 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
06 - 10 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
10 - 14 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
11 - 15 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
12 - 16 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
13 - 17 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
17 - 21 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
18 - 22 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
19 - 23 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
20 - 24 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
21 - 25 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
22 - 26 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
23 - 27 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
24 - 28 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
25 - 29 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
26 - 30 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ