ทัวร์ญี่ปุ่นHND03 JL TOKYO DELUXE 5D3N (NOV)

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 73HND03
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิกโก้ –ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดูใบไม้เปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว –

ชินจุกุ  –  สนามบินฮาเนดะ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชกุ– อิออน นาริตะมอลล์

       


ทัวร์ญี่ปุ่น HND03 JL TOKYO DELUXE 5D3N (NOV)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        (-/-/-) TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า
2 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชกุ– อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ                                                                                   (B/L/-) TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า
3 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท                                        (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)                           (B/L/D) ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดูใบไม้เปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว – ชินจุกุ  –  สนามบินฮาเนดะ                                                                                                     (B/L/-)
5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 30 Nov 2019 31,999 8,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
27 Nov - 01 Dec 2019 31,999 8,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
28 Nov - 02 Dec 2019 31,999 8,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ