ทัวร์ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม JL TOKYO PREMIUM 5D3N (OCT)

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 73HND02
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ชินจุกุ  – นาริตะ


ทัวร์ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม HND02 JL TOKYO PREMIUM 5D3N (OCT)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        (-/-/-) TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า
2 ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค (พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)                                     (B/L/D) ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ชินจุกุ  – นาริตะ             (B/L/-) TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ – พระยืนไดบุตสึ – เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท– โอไดบะ Diver City  - สนามบินฮาเนดะ                                                                                                      (B/-/-)
5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 13 Oct 2019 31,999 8,000 31,999 31,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ