ทัวร์ญี่ปุ่นHND02 JL TOKYO PREMIUM 5D3N (OCT)

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 73HND02
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออนมอลล์

ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น   


ทัวร์ญี่ปุ่นHND02 JL TOKYO PREMIUM 5D3N (OCT)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
2 สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์  –   ชิงะ      (-/L/-) HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า
3 ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น     (B/L/-) ECONO HIGASHI HOTEL , KANAZAWA หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ   (B/-/-) TOYOKOINN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ   (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 Oct - 03 Nov 2019 29,999 16,900 29,999 29,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ