ทั่วไป

รหัส : HKG47

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5 วัน 2 คืน

เม.ย.

อาหาร : 7 มื้อ

HONGKONG AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 13,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า - ร้านขนม – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า – เมืองจูไห่

วันที่ 3 ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ – วัดผู่โถว - ร้านหยก ร้านยา ร้านผ้าไหมหรือยางพารา – เมืองเซินเจิ้น - ตลาดหล่ออู่

วันที่ 4 เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – สวนสาธารณะเหลียงฮวาซาน – รูปปั้นติ้งเซี้ยวเผิง - เมืองฮ่องกง – วิคตอเรีย – โรงงานเครื่องประดับ - วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ