ทั่วไป

รหัส : HKG44

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

เม.ย.

อาหาร : 4 มื้อ

GREATER BAY AIRLINE

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 28,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์

วันที่ 2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - วัดแชกงหมิว – ดิสนี่ย์แลนด์ ครึ่งวัน (พร้อมดูพลุ)

วันที่ 3 วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก – ย่านเลดี้มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ