ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,888
รหัสทัวร์ 73HKG10 (MS)
สายการบิน EGYPT AIR
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง

วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน 
วัดกวนอิมฮองฮำ – K 11 Mall 


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ Lee Garden Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
3 เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – K 11 Mall – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 09 Mar 2019 7,888 3,000 10,888 10,888 5,900 จอง
จอง
21 - 23 Mar 2019 7,888 3,000 10,888 10,888 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ