ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,989
รหัสทัวร์ 73HKG09
สายการบิน EGYPT AIR
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู
ถนนคู่รัก วัดผู่โถว จตุรัสเซนาโด้
วัดอาม่า ซากโบสถ์เซนต์ปอล
หมู่บ้านลี่เจียง ร้านหยก
รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค
วัดแชกงหมิว โรงงานเครื่องประดับ
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งหล่อหวู่
พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ + เป็ดปักกิ่งและไวน์แดง


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น  (-/-/D) Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง (B/L/D) 365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า
3 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ (B/L/-) 365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า
4 เมืองจูไห่ - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 10 Sep 2019 11,989 4,000 14,989 14,989 5,900 จอง
จอง
14 - 17 Sep 2019 11,989 4,000 14,989 14,989 5,900 จอง
จอง
21 - 24 Sep 2019 11,989 4,000 14,989 14,989 5,900 จอง
จอง
12 - 15 Oct 2019 12,989 4,000 15,989 15,989 5,900 จอง
จอง
19 - 22 Oct 2019 11,989 4,000 14,989 14,989 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ