ทัวร์ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,989
รหัสทัวร์ 73HKG08
สายการบิน EGYPT AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรหมุนกังหันวัดแชกงหมิว
ไหว้พระใหญ่วัดหวังต้าเซียน
สักการะเจ้าแม่กวนอิม
วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์
โรงงานเครื่องประดับ ร้านหยก
อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
พิเศษ..!! ชมโชว์แสงสีเสียง


ทัวร์ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - ย่านมงก๊ก (-/-/-) I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
2 ติ่มซำ -วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue of Stars - ชมโชว์แสงสีเสียง (B/L/-) ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
3 ติ่มซำ - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฮ่องกง(เช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 17 Oct 2019 13,989 3,900 13,989 13,989 5,900 จอง
จอง
24 - 26 Oct 2019 13,989 3,900 13,989 13,989 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ