HKG-003 CHIANGMAI HONGKONG SHENZHEN 5,995 KA

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,995
รหัสทัวร์ 04HKG-003
สายการบิน CATHAY DRAGON
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองจำลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน

ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุเต้นระบำ


HKG-003 CHIANGMAI HONGKONG SHENZHEN 5,995 KA

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเชียงใหม่ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เซินเจิ้น – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุเต้นระบำ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – เชียงใหม่

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 18 Mar 2020 5,995 5,500 0 9,495 0 จอง
จอง
21 - 23 Mar 2020 6,996 5,500 0 10,496 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ