เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BCKMG02-KY

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน5คืน

ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.

อาหาร : 14 มื้อ

Kunming Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 25,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินกรุงเทพฯ ( KY8370 20:00-00:05 ) – คุนหมิง

วันที่ 2 คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า – จงเตี้ยน แชงกรีล่า – วัดซงจ้านหลิน (รถอุทยาน) -เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 3 แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) – ช่องแคบเสือกระโจน – เดินทางสู่ลี่เจียงโดยรถ-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG –หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณต้าลี่

วันที่ 5 วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจีย

วันที่ 6 คุนหมิง-วัดหยวนทง- สวนหยวนทง ชมซากุระ – กรุงเทพ (KY8369 16:55-18:30)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ