ทั่วไป

รหัส : BCKMG08-KY

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน5คืน

ม.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 14 มื้อ

KUNMING AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 23,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินกรุงเทพฯ ( KY8370 20:10-23:00 ) – คุนหมิง

วันที่ 2 คุนหมิง-ตำหนักทอง-สวนน้ำตกคุนหมิง- ถ่ายรูปตึกเก่า Kunming Old Street -เดินทางสู่เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิน - ผ่านชมเจดีย์สามองค์- เมืองโบราณต้าลี่

วันที่ 3 เดินทางสู่จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - จงเตี้ยน แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน - พักที่แชงกรีล่า

วันที่ 4 จงเตี้ยน -"ไป๋สุ่ยไถ" หรือ "ระเบียงธารน้ำขาว" - เดินทางสู่ลี่เจียงโดยรถ-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 5 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG –หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง

วันที่ 6 วัดหยวนทอง -ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจียหรือถนนจินปี้ลู่ - กรุงเทพ (KY8369 17:30-18:50)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 JIN HUA HOTEL
วันที่ 2 TONG XING TANG HOTEL4
วันที่ 3 GRACE HOTEL 4
วันที่ 4 FENG HUANG HOTEL
วันที่ 5 PIN HUA YUE JIA HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ