HAPPY HOKKAIDO เฉียบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,876
รหัสทัวร์ 10HJHXJ42A02
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 4วัน 2คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
  • เมนูซาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์
  • โรงแรมใกล้ที่ช้อปปิ้ง ช้อปิ้งอย่างจุใจ
  • อาบน้ำแร่แช่ ออนเซน เพื่อสุขภาพ


HAPPY HOKKAIDO เฉียบ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 นามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร
3 โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE
4 สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 1-4 มิ.ย. 62 19,876 7,900 19,876 จอง
จอง
วันที่ 3-6 มิ.ย. 62 18,876 7,900 18,876 จอง
จอง
วันที่ 8-11 มิ.ย. 62 19,876 7,900 19,876 จอง
จอง
วันที่ 10-13 มิ.ย. 62 18,876 7,900 18,876 จอง
จอง
วันที่ 15-18 มิ.ย. 62 19,876 7,900 19,876 จอง
จอง
วันที่ 17-20 มิ.ย. 62 18,876 7,900 18,876 จอง
จอง
วันที่ 22-25 มิ.ย. 62 19,876 7,900 19,876 จอง
จอง
วันที่ 24-27 มิ.ย. 62 18,876 7,900 18,876 จอง
จอง
วันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 1-4 ก.ค. 62 20,876 7,900 20,876 จอง
จอง
วันที่ 6-9 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 8-11 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 13-16 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 15-18 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 20-23 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 22-25 ก.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 27-30 ก.ค. 62 23,876 7,900 จอง
จอง
วันที่ 29 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จอง
วันที่ 3 – 6 ส.ค. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จอง
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 10-13 ส.ค. 62 23,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 12-15 ส.ค. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จอง
วันที่ 17-20 ส.ค. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จอง
วันที่ 19-22 ส.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 24-27 ส.ค. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จอง
วันที่ 26-29 ส.ค. 62 21,876 7,900 21,876 จอง
จอง
วันที่ 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 62 22,876 7,900 22,876 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ