Germany Belgium Netherlands 8 D 5 N

ราคาเริ่มต้น ฿ 44,900
รหัสทัวร์ 69HG06B
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม
อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์ – โวเลนดัม

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ
ล่องเรือกระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม


Germany Belgium Netherlands 8 D 5 N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ โรงแรม Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน
3 โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond โรงแรม Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน
4 โคโลญญ์ – บรูจจ์ - เกนท์ โรงแรม Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน
5 Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad โรงแรม Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
6 Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad โรงแรม Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
7 Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (สนามบิน)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6-13 พ.ค. 62 44,900 10,000 จอง
จอง
11-18 พ.ค. 62 44,900 10,000 จอง
จอง
12-19 พ.ค. 62 44,900 10,000 จอง
จอง
13-20 พ.ค. 62 44,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ