เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : FUK20 FD

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ธ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 31,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองดาไซฟุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน

วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ – สวนสตอเบอร์รี่ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – ย่านยะไต ฮากาตะ

วันที่ 4 ปราสาทโคคูระ – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ตลาดปลานากาฮามะ – สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ – หอคอยฟุกุโอกะ – ย่านเทนจิน

วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 KANNAWA HOTEL
วันที่ 2 CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI
วันที่ 3 CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ