France Belgium Netherlands 8 D 5 N

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ 69HG07
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม
อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธฮอร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ
ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น


France Belgium Netherlands 8 D 5 N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ - ปารีส โรงแรม Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
3 ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส โรงแรม Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
4 ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ - Oudenaarde โรงแรม Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน
5 Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad โรงแรม Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
6 Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad โรงแรม Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
7 Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16-23 มี.ค. 62 43,900 10,000 จอง
จอง
17-24 มี.ค. 62 43,900 10,000 จอง
จอง
19-26 มี.ค. 62 43,900 10,000 จอง
จอง
26 มี.ค. – 2 เม.ย. 62 43,900 10,000 จอง
จอง
4-11 เม.ย. 62 47,900 10,000 จอง
จอง
7-14 เม.ย. 62 47,900 10,000 จอง
จอง
8-15 เม.ย. 62 53,900 10,000 จอง
จอง
10-17 เม.ย. 62 53,900 10,000 จอง
จอง
11-18 เม.ย. 62 53,900 10,000 จอง
จอง
12-19 เม.ย. 62 53,900 10,000 จอง
จอง
16-23 เม.ย. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
26 เม.ย. – 3 พ.ค. 45,900 10,000 จอง
จอง
3-10 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
6-13 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
7-14 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
10-17 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
11-18 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
12-19 พ.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
14-21 พ.ค 47,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ