เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : JXJ123

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน 3คืน

เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 25,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เกียวโต -วัดคิโยมิสุเดระ- ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – อาราชิยาม่า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม

วันที่ 4 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - อิซุมิซาโนะ

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ