EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER 3วัน1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,800
รหัสทัวร์ 07
สายการบิน Jeju Air
ระยะเวลา 3วัน1คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหล คิตตี้ เจจู

วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน

ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน  – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี –  ดาวทาวน์เมืองเชจู

.

.

<ราคาและที่นั่งต้องเช็คและอัพเดตกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนจอง>


EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER 3วัน1คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2 ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์
3 ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เงื่อนไขการให้บริการ