EK010A_France Belgium Netherland (Tulip Festival) 7 Day_2020_Agent_Mar-May

ราคาเริ่มต้น ฿ 40,900
รหัสทัวร์ 53EK010A
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เข้าชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาแยตต์

เมืองบรูจจ์ กรุงบรัสเซล

เมืองรอตเทอร์ดาม บ้านลูกเต๋า กรุงเฮก

อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านซานส์สคันส์


EK010A_France Belgium Netherland (Tulip Festival) 7 Day_2020_Agent_Mar-May

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า
3 LA VALLE VILLAGE OUTLET-แกลลอเรียลาฟาแยตต์ Best Western CDG Airport หรือเทียบเท่า
4 เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–กรุงบรัสเซลส์–จัตุรัสกรองปลาซ-แมนเนเก้นพิส Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า
5 รอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-พระราชวังแห่งสันติภาพ-สวนเคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า
6 อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-24 มี.ค. 2563 40,900 10,000 จอง
จอง
20-26 มี.ค. 2563 40,900 10,000 จอง
จอง
24-30มี.ค. 2563 40,900 10,000 จอง
จอง
25-31 มี.ค. 2563 40,900 10,000 จอง
จอง
1-7 เม.ย. 2563 42,900 10,000 จอง
จอง
15-21 เม.ย. 2563 42,900 10,000 จอง
จอง
29 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563 42,900 10,000 จอง
จอง
10-16 เม.ย. 2563 49,900 10,000 จอง
จอง
11-17 เม.ย. 2563 49,900 10,000 จอง
จอง
1-7 พ.ค. 2563 42,900 10,000 จอง
จอง
2-8 พ.ค. 2563 42,900 10,000 จอง
จอง
5-11 พ.ค. 2563 42,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ