EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,900
รหัสทัวร์ 03
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 9D6N
ประเทศ TURKEY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย 
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน  
พระรางวัลโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล


EASY WONDER FRUIT TURKEY บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –อิสตันบูล (บินตรง)
2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก HALIC PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
5 คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
6 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า ALTINEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล
9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 25 Sep 2019 31,900 8,900 31,900 31,900 0 จอง
จอง
01 - 09 Oct 2019 33,900 8,900 33,900 33,900 0 จอง
จอง
08 - 16 Oct 2019 34,900 8,900 34,900 34,900 0 จอง
จอง
25 Oct - 02 Nov 2019 33,900 8,900 33,900 33,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ