EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT’20

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ 03
สายการบิน Peach airlines
ระยะเวลา 4วัน 2คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น

เมนูชาบู  พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า


EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) APR-OCT’20

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 Apr 2020 22,900 6,900 22,900 22,900 6,900 จอง
จอง
08 - 11 Apr 2020 21,900 6,900 21,900 21,900 6,900 จอง
จอง
09 - 12 Apr 2020 22,900 6,900 22,900 22,900 6,900 จอง
จอง
23 - 26 Apr 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
03 - 06 May 2020 22,900 6,900 22,900 22,900 6,900 จอง
จอง
14 - 17 May 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
21 - 24 May 2020 18,900 6,900 18,900 18,900 6,900 จอง
จอง
28 - 31 May 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
11 - 14 Jun 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
25 - 28 Jun 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
04 - 07 Jul 2020 20,900 6,900 20,900 20,900 6,900 จอง
จอง
23 - 26 Jul 2020 21,900 6,900 21,900 21,900 6,900 จอง
จอง
09 - 12 Aug 2020 21,900 6,900 21,900 21,900 6,900 จอง
จอง
27 - 30 Aug 2020 19,900 6,900 19,900 19,900 6,900 จอง
จอง
01 - 04 Oct 2020 20,900 6,900 20,900 20,900 6,900 จอง
จอง
08 - 11 Oct 2020 20,900 6,900 20,900 20,900 6,900 จอง
จอง
15 - 18 Oct 2020 20,900 6,900 20,900 20,900 6,900 จอง
จอง
21 - 24 Oct 2020 21,900 6,900 21,900 21,900 6,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ