ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ 03
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6D3N
ประเทศ KOREA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก – ทงแดมุน


ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE AUTUMN พักซกโซ 1 คืน โซล 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)
2 ท่าอากาศยานอินชอน – เกาะนามิ – วัดนักซานซา SORAK KAMHO RESORT หรือ เทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก – ทงแดมุน พัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Oct - 03 Nov 2019 14,900 6,000 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
31 Oct - 05 Nov 2019 14,900 6,000 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
07 - 12 Nov 2019 16,900 6,000 16,900 16,900 8,900 จอง
จอง
12 - 17 Nov 2019 15,900 6,000 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
19 - 24 Nov 2019 15,900 6,000 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
21 - 26 Nov 2019 16,900 6,000 16,900 16,900 8,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ