ทัวร์เวียดนาม EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ (บินบ่าย-กลับค่ำ) NOV’19 – MAR’20

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 03
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ VIETNAM

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์  – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ


EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) พักบาน่าฮิลล์ (บินบ่าย-กลับค่ำ) NOV’19 – MAR’20

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก KAY HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองดานัง
2 เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
3 เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้
4 พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 Dec 2019 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
27 - 30 Dec 2019 16,900 3,500 16,900 16,900 3,500 จอง
จอง
05 - 08 Jan 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
08 - 11 Jan 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
11 - 14 Jan 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
18 - 21 Jan 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
19 - 22 Jan 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
30 Jan - 02 Feb 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
31 Jan - 03 Feb 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
02 - 05 Feb 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
10 - 13 Feb 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
21 - 24 Feb 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
23 - 26 Feb 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
26 - 29 Feb 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
29 Feb - 03 Mar 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
01 - 04 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
06 - 09 Mar 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
08 - 11 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
11 - 14 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
13 - 16 Mar 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
14 - 17 Mar 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
15 - 18 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
18 - 21 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
22 - 25 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
25 - 28 Mar 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ