ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 03VZ
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

น้ำตกดาลันทา วัดตั๊กลาม
สวนดอกไฮเดรนเยีย พระราชวังฤดูร้อน
สวนกาแฟขี้ชะมด เมืองโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ตลาดเบนถัน
พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ และบุฟเฟ่ห์ BBQ ปิ้งย่าง


ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – บุฟเฟ่ห์ BBQ ปิ้งย่าง La Sapinette Hotel, Dalat ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด
2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่
3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ THIEN TUNG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์
4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 Oct 2019 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
05 - 08 Oct 2019 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
13 - 16 Oct 2019 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
19 - 22 Oct 2019 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
20 - 23 Oct 2019 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ