ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE PREMIUM 5 ดาว 5วัน3คืน BY CZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ 73DYG03
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา (5D3N)
ประเทศ CHINA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย       


ทัวร์จีน DYG03 ZHANGJIAJIE PREMIUM 5 ดาว 5วัน3คืน BY CZ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน (-/L/D)                                            Yulong Hotel , Fenghuang โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย (B/L/D)                                       Qingxinyuan Hotel , โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า – ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)                                                                                                                              Qingxinyuan Hotel , โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) (B/L/D)
5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)                        

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Oct - 02 Nov 2019 16,999 4,500 19,999 19,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ