ทัวร์รัสเซีย DME03 RUSSIA SUPER AURORA (7D5N)

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,999
รหัสทัวร์ DME03
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 7วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า    

พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ 


DME03 RUSSIA SUPER AURORA (7D5N)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์    KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า     AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโมเดโดโว
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 07 Feb 2020 55,999 9,500 54,999 55,999 10,000 จอง
จอง
04 - 10 Mar 2020 55,999 9,500 54,999 55,999 10,000 จอง
จอง
07 - 13 Mar 2020 59,999 9,500 59,999 59,999 10,000 จอง
จอง
14 - 20 Mar 2020 55,999 9,500 54,999 55,999 10,000 จอง
จอง
18 - 24 Mar 2020 59,999 9,500 59,999 59,999 10,000 จอง
จอง
21 - 27 Mar 2020 59,999 9,500 59,999 59,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ