Denmark Norway 8 D 5 N

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 69HG12
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ นอร์เวย์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โคเปนเฮเก้น เบอร์เก้น วอสส์ กุดวาเก้น ออสโล

พิเศษ!! ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด และพักบนเรือสำราญ DFDS Seaways


Denmark Norway 8 D 5 N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ – โคเปนเฮเก้น โรงแรม Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน
3 โคเปนเฮเก้น – DFDS – ออสโล
4 ออสโล – ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท - อัล โรงแรม Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
5 อัล – กุดวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - วอส – เบอร์เก้น โรงแรม Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน
6 เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต โรงแรม Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
7 บุสเครุต – ออสโล - สนามบิน
8 ดูไบ – สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 มี.ค. – 2 เม.ย. 62 49,900 10,000 จอง
จอง
2-9 เม.ย. 62 54,900 10,000 จอง
จอง
3-10 เม.ย. 62 54,900 10,000 จอง
จอง
8-15 เม.ย. 62 59,900 10,000 จอง
จอง
10-17 เม.ย. 62 59,900 10,000 จอง
จอง
12-19 เม.ย. 62 59,900 10,000 จอง
จอง
1-8 พ.ค. 62 54,900 10,000 จอง
จอง
15-22 พ.ค. 62 54,900 10,000 จอง
จอง
22-29 พ.ค. 62 54,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ