ทั่วไป

รหัส : JXJ101

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน 3คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ธ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 32,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ XJ612 BKK-KIX 01.15-08.40 - โอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – Lalaport Expo City - ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินเซไก - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 3 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.55-14.20

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 Sarasa Hotel Namba
วันที่ 2 Odysis Suites Osaka Airport Hotel
วันที่ 3 Odysis Suites Osaka Airport Hotel 4

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ