เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : JXJ121

ทัวร์ญี่ปุ่น

6วัน4คืน

ก.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 38,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK-CTS 02.50-10.40 – เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ – จุดชมวิว Silo Observatory - พักออนเซ็น

วันที่ 3 สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ - เมืองอาซาฮิคาวะ

วันที่ 4 เมืองบิเอะ - เส้นทางสาย Patchwork + Seven Stars + Tree Ken & Mary Tree – สวนชิกิไซโนะโอกะ - Aoiike Blue Pond – ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร - Duty Free

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!

วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ621 CTS-BKK 11.55-17.50

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ