เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : JXJ118

ทัวร์ญี่ปุ่น

5วัน3คืน

ก.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 34,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - เมืองบิเอะ – Aoiike Blue Pond - น้ำตกชิราฮิเกะ - เมืองอาซาฮิคาวะ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK – CTS 02.05 - 10.40 - เมืองบิเอะ – Aoiike Blue Pond - น้ำตกชิราฮิเกะ - เมืองอาซาฮิคาวะ

วันที่ 3 เมืองบิเอะ - เส้นทางสาย Patchwork + Seven Stars + Tree Ken & Mary Tree – สวนชิกิไซโนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด

วันที่ 4 Duty Free - เนินพระพุทธเจ้า – Mitsui Outlet - เมืองโอตารุ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ - ย่านทานุกิโคจิ

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ