ทัวร์ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN

รหัส : AGC-6E

ทัวร์อินเดีย

7วัน6คืน

ส.ค. / ต.ค. / พ.ย.

อาหาร : มื้อ

INDIGO

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 39,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เดลลี

วันที่ 2 เดลลี – (บินภายใน) ศรีนาคา-โซนามาร์ค

วันที่ 3 โซนามาร์ค – กุลมารค์ - ศรีนาคา

วันที่ 4 ศรีนาคา – หมู่บ้านพาฮาลแกม-ศรีนาคา

วันที่ 5 ศรีนาคา - เดลลี - อัครา

วันที่ 6 อัครา - เดลลี

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ