พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,776
รหัสทัวร์ 049DD
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 2D1N
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี
เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์


9DD พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2D1N AUG

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ + เทพกระซิบ – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ
2 สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 18 Aug 2019 6,776 2,000 0 6,776 6,776 จอง
จอง
31 Aug - 01 Sep 2019 6,776 2,000 0 6,776 6,776 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ