2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 41,900
รหัสทัวร์ 06QE3CDG-EK012
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

***ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ – เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) – ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป – เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ – เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ – ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ…. ขาหมูเยอรมัน***


2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า
3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์ HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า
4 บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คู BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า
5 เลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า
6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบิน
7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 10 มิ.ย. 2562 41,900 6,500 จอง
จอง
24-30 ก.ย. 62 41,900 6,500 จอง
จอง
7-13 ต.ค. 62 41,900 6,500 จอง
จอง
14-20 ต.ค. 62 41,900 6,500 จอง
จอง
28 ต.ค.-03 พ.ย. 62 41,900 6,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ