เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ZGKIX-2407MM

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ต.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

PEACH AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 35,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - อิออน มอลล์

วันที่ 3 คามิโคจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

วันที่ 4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชินไซบาชิ

วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ