โปรเมียนมาร์ สาธุ ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 09RGN1-8M
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 3 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน


โปรเมียนมาร์ สาธุ ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสา-ย่างกุ้ง ที่ IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-17 มี.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
22-24 มี.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
29-31 มี.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
6-8 เม.ย. 62 12,999 4,000 จอง
จอง
13-15 เม.ย. 62 13,999 4,000 จอง
จอง
14-16 เม.ย. 62 13,999 4,000 จอง
จอง
26-28 เม.ย. 62 11,999 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ