โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR04
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*
3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 -28 เม.ย.62 13,900 3,000 จอง
จอง
27-29 เม.ย.62 13,900 3,000 จอง
จอง
03-05 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
04 -06 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
10 -12 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
11-13 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
17-19 พ.ค.62 13,900 3,000 จอง
จอง
18-20 พ.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
24-22 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
25-27 พ.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
01-03 มิ.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
07-09 มิ.ย.62 12,900 3,000 จอง
จอง
14-16 มิ.ย.62 12,900 3,000 จอง
จอง
21-23 มิ.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
28-30 มิ.ย.62 12,900 3,000 จอง
จอง
05-07 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
12-14 ก.ค.62 12,900 3,000 จอง
จอง
19-21 ก.ค.62 12,900 3,000 จอง
จอง
26-28 ก.ค.62 13,900 3,000 จอง
จอง
02-04 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
03-05 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
09-11 ส.ค.62 13,900 3,000 จอง
จอง
10-12 ส.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
16-18 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
23-25 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
30 ส.ค.-01 ก.ย.62 12,900 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ