โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR04_FD
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)


โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างก้งุ -หงสาวดี-วดั ไจ๊คะวาย-เจดยี ์ชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์ -พระธาตอนิุ ณ ห้องอาหารในโรงแรม พระธาตอนิแขวน
2 พระธาตอนิุ ทร์แขวน-หงสาวดี-เจดยี์ไจ้ป่ นุ -พระนอนชเวตาเลยี ว-พระนอนตาหวาน-เจดยี ์ชเวดากอง PARK ROYALYANGON HOTEL
3 ย่างก้งุ -สิเรียม-เจดยี ์เยเลพญา-เจดยี ์โบตะทาวน์-เทพทนั ใจ-เทพกระซตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 12,900 3,000 12,500 จอง
จอง
07-09 มิถุนายน 2562 10,900 3,000 10,500 จอง
จอง
14-16 มิถุนายน 2562 10,900 3,000 10,500 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
28-30 มิถุนายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
05-07 กรกฏาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
06-08 กรกฏาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
12-14 กรกกาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
13-15 กรกฏาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
19-21 กรกฏาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
20-22 กรกฏาคม 2562 12,900 3,000 12,900 จอง
จอง
26-28 กรกฏาคม 2562 12,900 3,000 12,900 จอง
จอง
27-29 กรกฏาคม 2562 12,900 3,000 12,900 จอง
จอง
02-04 สิงหาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
09-11 สิงหาคม 2562 12,900 3,000 12,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2562 14,900 3,000 14,500 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 252 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
24-26 สิงหาคม 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
07-09 กันยายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
14-16 กันยายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
21-23 กันยายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จอง
28-30 กันยายน 2562 11,900 3,000 11,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ