เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ZGNRT-2404SL

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

มี.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 37,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ

วันที่ 2 อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมซากุระ แม่น้ำเมกุโระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ชมซากุระ ณ สวนจิโดริกะฟุจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ

วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ