เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ZGNRT-2412SQ

ทัวร์ญี่ปุ่น

7 วัน 4 คืน

ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Singapore Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 49,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

7 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 2 สนามบินชางงี - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - คาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4 โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ 5 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - อิออนมอลล์

วันที่ 6 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - อิออนมอลล์

วันที่ 7 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ