แกรนด์เยอรมนี ไมเนา 7 วัน 4 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 82GQ3FRA-TG016
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แฟรงก์เฟิร์ต | โรเธนเบิร์ก | ทิทิเซ่ | เกาะดอกไม้ไมเนา

ฟุสเซน | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | มิวนิค


แกรนด์เยอรมนี ไมเนา 7 วัน 4 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – วูฟบวกร์ก – โรเธนเบิร์ก – สตุทการ์ท STUTTGART HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สตุทการ์ท – คาร์ลซัว – ไฟร์บวร์ก FREIBURG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ไฟร์บวร์ก – ทิทิเซ่ – เกาะดอกไม้ไมเนา – ฟุสเซน FUSSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่า
6 มิวนิค – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 19 May 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
27 May - 02 Jun 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
09 - 15 Jun 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
30 Jun - 06 Jul 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ