เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4D3N VZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,555
รหัสทัวร์
สายการบิน Viet Jet Air
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สะพานสีทอง แลนด์มาร์คแห่ง ดานัง
ล่องเรือมังกร ชมดนตรีเมือง เว้
สุดโรแมนติก ที่เมืองโบราณ ฮอยอัน
ล่องเรือกระด้ง ชมวิถีชาวบ้าน


เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4D3N VZ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้-พระราชวังหลวง-ตลาดดองบา-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม THANH LICH หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 พระราชวังเว้-ร้าน OTOPเมืองเว้-บานาฮิลล์-สะพานมือสีทอง-สวนสนุก MECURE VILLA ระดับ 4 ดาว
3 วัดลืงอึ๋ง-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกักทั้ม-ล่องเรือกระด้ง-สะพานมังกรสะพานคู่รัก MERRY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 Aug - 02 Sep 2019 11,555 4,000 11,555 11,555 0 จอง
จอง
19 - 22 Sep 2019 11,555 4,000 11,555 11,555 0 จอง
จอง
26 - 29 Sep 2019 11,555 4,000 11,555 11,555 0 จอง
จอง
28 Sep - 01 Oct 2019 11,555 4,000 11,555 11,555 0 จอง
จอง
03 - 06 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
04 - 07 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
10 - 13 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
13 - 16 Oct 2019 13,333 4,000 13,333 13,333 0 จอง
จอง
17 - 20 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
18 - 21 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
19 - 22 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง
20 - 23 Oct 2019 12,222 4,000 12,222 12,222 0 จอง
จอง



เงื่อนไขการให้บริการ