เบลารุส 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ 91
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เบลารุส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Belarus – Land of the Eastern Europe
มินส์ค-ไวเทบสค์-เมียร์-เนสวิซห์-กร๊อดโน-เบโลเวซคาย่า-บาราโนวิชี่


เบลารุส 7 วัน 4 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ – มินส์ค - ไวเทบสค์ LUCHESA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ไวเทบสค์ – มินส์ค MINSK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 มินส์ค – เมียร์ – เนสวิชห์ - กร๊อดโน NEMAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กร๊อดโน – เบโลเวซสคาย่า พุสชา – บาราโนวิชี่ MARIINSKI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 บาราโนวิชี่ - มินส์ค
7 มินส์ค – ทาชเค้นท์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 25 พฤษภาคม 2562 59,900 5,900 จอง
จอง
2 – 8 มิถุนายน 2562 59,900 5,900 จอง
จอง
14 – 20 กรกฎาคม 2562 59,900 5,900 จอง
จอง
11 – 17 สิงหาคม 2562 59,900 5,900 จอง
จอง
22 – 28 กันยายน 2562 59,900 5,900 จอง
จอง
20 – 26 ตุลาคม 2562 59,900 5,900 จอง
จอง



เงื่อนไขการให้บริการ