เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,995
รหัสทัวร์ 04HKHZSX-ZH
สายการบิน Shenzhen Airlines
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan

ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง … วัดกวนอู … เจ้าแม่ทับทิม

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด


เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D2N ZH

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – •ไฮไลท์• สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น
3 เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น
4 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 07 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
11 - 14 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
16 - 19 May 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
17 - 20 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
18 - 21 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
23 - 26 May 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
24 - 27 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
25 - 28 May 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
31 May - 03 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
01 - 04 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
06 - 09 Jun 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
07 - 10 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
08 - 11 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
13 - 16 Jun 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
14 - 17 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
15 - 18 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
20 - 23 Jun 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
21 - 24 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
22 - 25 Jun 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
27 - 30 Jun 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 0 จอง
จอง
28 Jun - 01 Jul 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จอง
29 Jun - 02 Jul 2019 6,996 3,500 4,500 11,496 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ