เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,995
รหัสทัวร์ 04HKHZSX-ZH
สายการบิน Shenzhen Airlines
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan

ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง … วัดกวนอู … เจ้าแม่ทับทิม

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด


เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D2N ZH

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – •ไฮไลท์• สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น
3 เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น
4 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 07 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
05 - 08 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
06 - 09 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
11 - 14 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
12 - 15 Jul 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 10,495 จอง
จอง
13 - 16 Jul 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 10,495 จอง
จอง
18 - 21 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
19 - 22 Jul 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 10,495 จอง
จอง
20 - 23 Jul 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 10,495 จอง
จอง
25 - 28 Jul 2019 4,994 3,500 4,500 9,494 9,494 จอง
จอง
26 - 29 Jul 2019 5,995 3,500 4,500 10,495 10,495 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ