เกาหลี APRIL SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ 82GQ1ICN-OZ009
สายการบิน ASIANA AIRLINES
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาล APRIL SNOW FESTIVAL | ชมดอกซากุระ

ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน | พระราชวังเคียงบก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สวนสาธารณะยออีโด

โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด


เกาหลี APRIL SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15)
2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนสาธารณะยออีโด – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน – ช้อปปิ้งถนนฮงแด GALAXY HOTEL หรือ SEOUL INTERCITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังเคียงบก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง GALAXY HOTEL หรือ SEOUL INTERCITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เกาะนามิ – เทศกาลหิมะ ( April Snow Festival ) – สกีรีสอร์ท YONGPYONG SKI RESORT
5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 13 Apr 2020 23,900 6,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 28,900 6,900 0 28,900 28,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ