ิทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01BZPVG03
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
 เที่ยวตึก SWFC ชั้นที่ 100
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู นมัสการพระใหญ่หลิงซาน 
 นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ช้อปปิ้ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
พิเศษ เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง หมูพันปี

 


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เซี่ยงไฮ้
2 เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 4,500 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 4,500 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 จอง
จอง
07 - 11 มิถุนายน 2562 13,999 3,500 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2562 13,999 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ