ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ 09HH10-(HX) SPICY
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮา-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท


ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights SILKA TSUEN WAN HOTEL / SAV HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮา-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-22 ก.ค. 9,888 2,500 จอง
จอง
4-5 ส.ค. 9,888 2,500 จอง
จอง
11-12 ส.ค. 12,888 2,500 จอง
จอง
12-13 ส.ค. 12,888 2,500 จอง
จอง
18-19 ส.ค. 9,888 2,500 จอง
จอง
25-26 ส.ค. 9,888 2,500 จอง
จอง
1-2 ก.ย. 9,888 2,500 จอง
จอง
8-9 ก.ย. 9,888 2,500 จอง
จอง
15-16 ก.ย. 9,888 2,500 จอง
จอง
22-23 ก.ย. 9,888 2,500 จอง
จอง
14-15 ต.ค. 12,888 2,500 จอง
จอง
20-21 ต.ค. 12,888 2,500 จอง
จอง
27-28 ต. 10,888 2,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ