ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 09HH1-RJ Special
สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง-เลดี้ส์มาร์เก็ต-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights


ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เลดี้ส์มาร์เก็ต SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9-11 พ.ค. 11,999 3,500 จอง
จอง
23-25 พ.ค. 11,999 3,500 จอง
จอง
6-8 มิ.ย. 11,999 3,500 จอง
จอง
20-22 มิ.ย. 11,999 3,500 จอง
จอง
4-6 ก.ค. 11,999 3,500 จอง
จอง
18-20 ก.ค. 11,999 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ