ทัวร์ฮ่องกง เสียวจัง3D พักฮ่องกง2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 04HKCX9999
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง


ทัวร์ฮ่องกง เสียวจัง3D พักฮ่องกง 2คืน 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) – เลดี้มาร์เก็ต – The Symphony Of Light O HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วันที่สอง       ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน O HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วันที่สาม       ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 21 Mar 2019 9,999 5,500 0 15,499 15,499 จอง
จอง
21 - 23 Mar 2019 10,901 5,500 0 16,401 16,401 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ