ทั่วไป

รหัส : ZGHKG-2420EK

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 3 มื้อ

Emirates Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

3 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights

วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)

วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ