ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลทส์โก ส้มขอพร]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 01ZHKG02
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโปวหลิน

หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงมิว ขอพรคู่รักวัดหวังต้าเซียน

วัดอาม่ามาเก๊า วัดเปากง พักฮ่องกง 2 คืน


ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลทส์โก ส้มขอพร]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเปากง – วิหารเซนต์ปอล– เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล – เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 23 Aug 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จอง
22 - 24 Aug 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จอง
28 - 30 Aug 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จอง
29 - 31 Aug 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จอง
04 - 06 Sep 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จอง
05 - 07 Sep 2020 12,999 5,000 11,999 12,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ